100 வயதில் பெல்லி டான்ஸ் ஆடும் மூதாட்டி

100 வயதில் பெல்லி டான்ஸ் ஆடும் மூதாட்டி

old-belly-dancer
வினோதங்கள்
அமெ­ரிக்­காவைச் சேர்ந்த 100 வய­தான மூதாட்­டி­யொ­ருவர் பெல்லி டான்ஸ் கலை­ஞ­ராக விளங்­கு­கிறார். கே ஃபர்ஸ்ட் எனும் இப்பெண், 1944 ஆம் ஆண்டு தனது 30 ஆவது வயதில் பெல்லி டான்ஸ் ஆட ஆரம்­பித்தார். கடந்த நவம்பர் மாதம் 100 ...
Comments Off on 100 வயதில் பெல்லி டான்ஸ் ஆடும் மூதாட்டி