100 நிமிடத்தில் பிரிந்த உயிர்: இறந்தாலும் வாலிபனுக்குள் வாழும் குழந்தை

100 நிமிடத்தில் பிரிந்த உயிர்: இறந்தாலும் வாலிபனுக்குள் வாழும் குழந்தை

100 நிமிடத்தில் பிரிந்த உயிர்: இறந்தாலும் வாலிபனுக்குள் வாழும் குழந்தை
பிரித்தானியாவில் 100 நிமிடங்களே வாழ்ந்து, பிறகு இறந்த போன குழந்தையின் பிரிவு அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவில் கார்டிப்(Cardiff) நகரில் இவான்ஸ்-மைக் ஹவுல்ஸ்டன்(Evans-Mike Houlston) என்ற தம்பதியினர் வசித்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் இவான்ஸ் கருவுற்றபோது, அவருக்கு இரட்டை குழந்தைகள் ...
Comments Off on 100 நிமிடத்தில் பிரிந்த உயிர்: இறந்தாலும் வாலிபனுக்குள் வாழும் குழந்தை