100 ஆண்களை உறவுக்கு அழைத்த இளம்பெண்

100 ஆண்களை உறவுக்கு அழைத்த இளம்பெண்

100 ஆண்களை உறவுக்கு அழைத்த இளம்பெண்
அமெரிக்காவில் சில மாதங்களுக்கு முன் ஒரு வாலிபர் வீதியில் சென்ற 100 இளம்பெண்களை சந்தித்து தன்னுடன் உறவு கொள்ள விருப்பமா என்று கேட்டார். ஒரு நிறுவனத்தின் ஆய்வுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு யூடூபில் வெளியிடப்பட்டது. அப்போது 100 இளம்பெண்களும் ...
Comments Off on 100 ஆண்களை உறவுக்கு அழைத்த இளம்பெண்