10 வினாடி முத்தம் – 8 கோடி பாக்டீரியா – எச்சரிக்கை

10 வினாடி முத்தம் – 8 கோடி பாக்டீரியா – எச்சரிக்கை

10 வினாடி முத்தம் – 8 கோடி பாக்டீரியா – எச்சரிக்கை
ஒருவருக்கொருவர் முத்தமிடும் போது நோய் பரவும் ஆபத்து உள்ளதாக டாக்டர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இது அனைவரும் அறிந்தது தான். ஆனால், 10 வினாடி முத்தமிட்டால் 8 கோடி பாக்டீரியாக்கள் இருவரது உடலுக்குள் பரவும் என்ற புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ...
0