10 கணவன்களுடன் ஜாலியா வாழ்க்கை நடத்தும் பெண்!.

10 கணவன்களுடன் ஜாலியா வாழ்க்கை நடத்தும் பெண்!.

10 கணவன்களுடன் ஜாலியா வாழ்க்கை நடத்தும் பெண்!.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் 10 ஆண்களை திருமணம் ஜாலியாக வாழ்க்கை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கை சேர்ந்த பெண் லியானா கிறிஸ்டினா பேரியன்டாஸ் (Liana Kristina Barrientos). திருமணம் செய்வதில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட இவர், அதிரடியாக ...
Comments Off on 10 கணவன்களுடன் ஜாலியா வாழ்க்கை நடத்தும் பெண்!.