000 வோல்ட் மின்சாரத்தை உடலில் தாங்கும் அதிசய சிறுவன்

000 வோல்ட் மின்சாரத்தை உடலில் தாங்கும் அதிசய சிறுவன்

current_man_002
வினோதங்கள்
அரியானாவில் 16 வயது சிறுவன் ஒருவன் 11,000 வோல்ட் மின்சாரத்தை தனது உடலில் தாங்குவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அரியானாவில் உள்ள சோனிபட் நகரின் அருகே உள்ள குக்கிராமத்தை சேர்ந்த 16 வயது வாலிபன் தீபக் ஜங்ரா, மூன்று வருடங்களுக்கு ...
Comments Off on 11,000 வோல்ட் மின்சாரத்தை உடலில் தாங்கும் அதிசய சிறுவன்

98ec5dcdf48279ac26143c782bd40f91-615x308
வினோதங்கள்
அரியானாவில் 16 வயது சிறுவன் ஒருவன் 11,000 வோல்ட் மின்சாரத்தை தனது உடலில் தாங்குவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அரியானாவில் உள்ள சோனிபட் நகரின் அருகே உள்ள குக்கிராமத்தை சேர்ந்த 16 வயது வாலிபன் தீபக் ஜங்ரா, மூன்று வருடங்களுக்கு ...
Comments Off on 11,000 வோல்ட் மின்சாரத்தை உடலில் தாங்கும் அதிசய சிறுவன்