October 27, 2016
Select your Top Menu from wp menus
Select your Top Menu from wp menus
ரகசியத் தகவல்களை களவாடும் போலிக் கைப்பேசிகள்

ரகசியத் தகவல்களை களவாடும் போலிக் கைப்பேசிகள்

mobail610N
தொழில்நுட்பம்
போலியாக தயாரிக்கப்படும் கைப்பேசிகள் அதன் பயனர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் தொலைபேசி அழைப்புக்கள் உட்பட ஏனைய தரவுகளையும் களவாடுவதாக அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இவ்வாறு திருடப்படும் அழைப்புக்கள், குறுஞ்செய்திகள், மின்னஞ்சல்கள் என்பன Stingrays எனும் தொழில்நுட்பம் மூலம் தொலைபேசி கோபுரங்களினூடு ...
Comments Off on ரகசியத் தகவல்களை களவாடும் போலிக் கைப்பேசிகள்