October 23, 2016
Select your Top Menu from wp menus
Select your Top Menu from wp menus
ஒக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில அகராதியில் ஐயோ

ஒக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில அகராதியில் ஐயோ

oxford-dictionary-300x200
Cinema News Featured
தமிழில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஐயோ என்ற சொல், ஒக்ஸ்போட் ஆங்கில அகராதியில் இடம் பெற்றுள்ளது. ஒக்போர்ட் ஆங்கில அகராதியின் பிந்திய பதிப்பில், ஐயோ (Aiyo) என்ற சொல் உள்ளடக்கப்பட்டு அதற்கு விளக்கமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தென்னிந்தியாவிலும் சிறிலங்காவிலும் துன்பத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ...
Comments Off on ஒக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில அகராதியில் ஐயோ