October 24, 2016
Select your Top Menu from wp menus
Select your Top Menu from wp menus
உதட்டில் உரசி… அங்கங்கே தொட்டு… பரவசநிலையை அதிகரிக்க

உதட்டில் உரசி… அங்கங்கே தொட்டு… பரவசநிலையை அதிகரிக்க

180413_sex-300x200
அந்தரங்கம்
காமம் மிக உன்னதமானது. அதை சரியாக கையாள்பவர்கள் மட்டுமே சரியான அளவில் இன்பத்தை நுகர்கின்றனர். கணவன் மனைவி இடையேயான காமம் ஒருவித பரவசநிலையை தரக்கூடியது என்கின்றனர் அனுபவசாலிகள். படுக்கை அறையில் தொடங்கும் விளையாட்டு ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பத்தை தரவேண்டும். ...
Comments Off on உதட்டில் உரசி… அங்கங்கே தொட்டு…

images7
அந்தரங்கம்
காமம் மிக உன்னதமானது. அதை சரியாக கையாள்பவர்கள் மட்டுமே சரியான அளவில் இன்பத்தை நுகர்கின்றனர். கணவன் மனைவி இடையேயான காமம் ஒருவித பரவசநிலையை தரக்கூடியது என்கின்றனர் அனுபவசாலிகள். படுக்கை அறையில் தொடங்கும் விளையாட்டு ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பத்தை தரவேண்டும். ...
Comments Off on உதட்டில் உரசி… அங்கங்கே தொட்டு… பரவசநிலையை அதிகரிக்க