ஹேம் பிரியர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சமூகவலைத்தளம்

ஹேம் பிரியர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சமூகவலைத்தளம்

gamee-615x441
தொழில்நுட்பம்
சம காலத்தில் வயது வேறுபாடு இன்றி அனைவரையும் சமூக வலைத்தளங்கள் ஆக்கிரமித்து வருகின்றன. இவ்வாறான நிலையில் ஹேமிங் துறையில் மேலும் ஆர்வத்தினை தூண்டுவதற்காக Gamee எனும் சமூகவலைத்தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத் தளத்தினூடாக ஹேம் பிரியர்கள் புதிதாக அறிமுகம் செய்யும் ...
Comments Off on ஹேம் பிரியர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சமூகவலைத்தளம்