ஹெட்செட் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்ன?

ஹெட்செட் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்ன?

headset_002-615x603
தொழில்நுட்பம்
நம்மில் பலரும் பாடல்களை கேட்பதற்காக ஹெட்செட்டை பயன்படுத்துகிறோம். எனினும் அதனால் ஏற்படக்கூடும் பாதிப்புகள் குறித்து நாம் பெரிதாக சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை. பயணத்தின் போதோ அல்லது தூங்குவதற்கு முன்னரோ ஹெட்செட்டில் பாடல்கேட்பது என்பது பலரும் பின்பிற்றிவரும் பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. பேருந்துகளில், ...
Comments Off on ஹெட்செட் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்ன?