ஹாலி வுட் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ள ஈழத் தமிழ் இளைஞர் (photo)

ஹாலி வுட் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ள ஈழத் தமிழ் இளைஞர் (photo)

eelam-600x300
Cinema News Featured
லண்டனைச் சேர்ந்த ஈழத் தமிழ் இளைஞர் ஒருவர் அமெரிக்க ஹாலி வுட் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். புது ஹீரோவாக நடிக்க இவர் தற்போது ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் என்று அதிர்வு இணையம் மேலும் அறிகிறது. சிவா கனேஸ்வரன் என்னும் இந்த ஈழத் ...
Comments Off on ஹாலி வுட் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ள ஈழத் தமிழ் இளைஞர் (photo)