ஸ்மார்ட்போன் இல்லையென்றால் வாழ்க்கை என்னாகும்?

ஸ்மார்ட்போன் இல்லையென்றால் வாழ்க்கை என்னாகும்?

smartphone_002.w540
Videos
  மனித வாழ்வில் தற்போது முக்கிய அங்கம் வகிப்பது ஸ்மார்ட்போன். காலையில் எழுந்தவுடன் ஸ்மார்ட்போனை பார்த்து தான் பலரது பொழுதே விடிகிறது. அப்படிபட்ட ஸ்மார்ட்போன் ஒருநாள் கையில் இல்லையென்றால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும். வழக்கமாக காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து ...
Comments Off on ஸ்மார்ட்போன் இல்லையென்றால் வாழ்க்கை என்னாகும்?