ஸ்மார்ட்போனுடன் உறங்குபவரா நீங்கள்?... இதோ எச்சரிக்கை தகவல்!..

ஸ்மார்ட்போனுடன் உறங்குபவரா நீங்கள்?… இதோ எச்சரிக்கை தகவல்!..

smartphone_girl_002.w540
Videos
. லண்டனில் உள்ள மூர்ஃபீல்ட்ஸ் கண் மருத்துவமனைக்கு வந்த 20 வயது பெண் ஒருவர், தனக்கு ஒற்றைக் கண்ணில் தற்காலிக பார்வையிழப்பு அடிக்கடி ஏற்படுவதை மருத்துவர்களிடம் பிரச்சினையாக முன்வைத்தார். இதேபோல், 40 வயது பெண்ணும் இதே பிரச்சினைக்காக மருத்துவர்களை ...
Comments Off on ஸ்மார்ட்போனுடன் உறங்குபவரா நீங்கள்?… இதோ எச்சரிக்கை தகவல்!..