ஸ்டைலான செல்பி சிலை வேணுமா? ஐடியா கொடுக்கும் நிறுவனம்

ஸ்டைலான செல்பி சிலை வேணுமா? ஐடியா கொடுக்கும் நிறுவனம்

3d-selfie-170215-615x410
வினோதங்கள்
ஜேர்மனை சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்று 3டி மூலம் செல்பி உருவப்பட சிலையை செய்து கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 3டி பிரிண்டர் மூலம் நாம் விரும்பும் பொருள்களை தத்ரூபமாகச் செய்து கொள்ளக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை குறித்த நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அந்நிறுவனம் ஜப்பானில் ...
Comments Off on ஸ்டைலான செல்பி சிலை வேணுமா? ஐடியா கொடுக்கும் நிறுவனம்

3d-selfie-170215-615x410
வினோதங்கள்
ஜேர்மனை சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்று 3டி மூலம் செல்பி உருவப்பட சிலையை செய்து கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 3டி பிரிண்டர் மூலம் நாம் விரும்பும் பொருள்களை தத்ரூபமாகச் செய்து கொள்ளக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை குறித்த நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அந்நிறுவனம் ஜப்பானில் ...
Comments Off on ஸ்டைலான செல்பி சிலை வேணுமா? ஐடியா கொடுக்கும் நிறுவனம்