ஸ்டியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜாவுக்கும்

ஸ்டியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜாவுக்கும்

raj5-600x300
Cinema News Featured
உதயன், சகுனி, மாஸ் போன்ற தமிழ் படங்களில் நடித்திருப்பவர் கன்னடத்து பைங்கிளியான ப்ரணிதா. தெலுங்கிலும் ஒரு சில படங்களில் நடித்துள்ளார். ஆனால் எந்த மொழியிலும் ஒரு நிரந்திர இடத்தை அவரால் பிடிக்க முடியவில்லை. இந்த நிலையில் தான் நடிகை ...
Comments Off on ஸ்டியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜாவுக்கும், பிரணித்தாவுக்கும் இடையில் ஒரு ‘இது’வாம்..?