ஷங்கர் ஒருவருக்கே இது சாத்தியம்?

ஷங்கர் ஒருவருக்கே இது சாத்தியம்?

shankar_bday002
Cinema News
ஷங்கர் ஒருவருக்கே இது சாத்தியம்? – Cineinboxஇந்தியப்படங்கள் என்றால் அது பாலிவுட் சினிமா தான் என்று உலகமே நம்பியிருந்தது. ஆனால், தமிழ் சினிமாவும் ஒன்று இருக்கின்றது என உலகை அறிய வைத்தவர்களில் மிக முக்கியமானவர் ஷங்கர்.ஏன் பாலிவுட் படங்களே ...
Comments Off on ஷங்கர் ஒருவருக்கே இது சாத்தியம்?