வோர்ட் லென்ஸ் என்னும் வழிக்காட்டி நண்பன்

வோர்ட் லென்ஸ் என்னும் வழிக்காட்டி நண்பன்

google_translate_002-615x342
தொழில்நுட்பம்
நாம் எங்காவது மொழி தெரியாத ஊர்களுக்கு சென்றால் விலாசம் கூட கேட்க முடியாமல் திணறிப்போவோம். ஒரு வேளை நாம் செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு எப்படி போவது என்று எங்காவது எழுதப்பட்டிருந்தாலும் மொழி தெரியாமல் அலைந்துகொண்டிருப்போம. அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் ...
Comments Off on வோர்ட் லென்ஸ் என்னும் வழிக்காட்டி நண்பன்