வேலை செய்துகொண்டே இயற்கையை ரசிக்கலாம்: மரத்தை சுற்றி கட்டப்பட்டுள்ள விநோத அலுவலகம்(வீடியோ இணைப்பு)

வேலை செய்துகொண்டே இயற்கையை ரசிக்கலாம்: மரத்தை சுற்றி கட்டப்பட்டுள்ள விநோத அலுவலகம்(வீடியோ இணைப்பு)

2979953f00000578-3118017-projectthedesignerssaythatincomegeneratedbythespacein-471433929414618-615x409
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவில் இயற்கையை ரசிக்கும் வகையில் மரத்தை சுற்றி வித்தியாசமான முறையில் கட்டப்பட்டுள்ள அலுவலகம் ஒன்று அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. பிரித்தானியாவின் புகழ்பெற்ற கட்டிடக்கலை நிறுவனமான டேடி ஹார்மெர் எல்எல்பி வித்தியாசமான அலுவலகத்தை கட்ட முடிவு செய்தது. அதன்படி பிரித்தானியாவின் ...
Comments Off on வேலை செய்துகொண்டே இயற்கையை ரசிக்கலாம்: மரத்தை சுற்றி கட்டப்பட்டுள்ள விநோத அலுவலகம்(வீடியோ இணைப்பு)