வேலை கேட்டுப் போன இளம்பெணை மயக்கி ஆபாசப்படம் எடுத்த சாமியார்

வேலை கேட்டுப் போன இளம்பெணை மயக்கி ஆபாசப்படம் எடுத்த சாமியார்

Image 1
சமூக சீர்கேடு
வேலை கேட்டுப் போன இளம்பெண் ஹேமலதாவை மயக்கி, ஆபாசப்படம் எடுத்து, தொடர்ந்து அவரை தனது வக்கிர வடிகாலாகப் பயன்படுத்திக்கொண்ட ஈஸ்வர ஸ்ரீகுமார் சாமியார் அதுவரை பெரிதாக புகார் குறித்து அலட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்த சாமியார் ஈஸ்வரகுமார், குபீரென எஸ்கேப் ஆனார். ...
Comments Off on வேலை கேட்டுப் போன இளம்பெணை மயக்கி ஆபாசப்படம் எடுத்த சாமியார்