வேலையில்லா பட்டதாரிகளின் கல்யாணம்??!! கனவு??!!

வேலையில்லா பட்டதாரிகளின் கல்யாணம்??!! கனவு??!!

11-1423626849-2vip
பல்சுவை
L.K.G முதல் +2 வரை தட்டித் தடுமாறி பல ஆண்மகன்கள் பாஸ் செய்வதே கல்லூரியில் கலாட்டா அடித்து, பல லவ்வுகளில் துள்ளி திரியத் தான். 12 வருட உழைப்பு, இந்த 4 ஆண்டுகளில் நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி ...
Comments Off on வேலையில்லா பட்டதாரிகளின் கல்யாணம்??!! கனவு??!!