வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 1 கோடி நிதி வழங்கிய சித்தார்த்!

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 1 கோடி நிதி வழங்கிய சித்தார்த்!

siddharth-close-pic-toronto-international-film-festival-2012
Featured ஹாட் கிசு கிசு
சென்னையை வெளுத்து எடுத்து வரும் கனமழையால், தற்போது சென்னை வெள்ளத்தில் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் வெள்ளக்காடாய் காட்சியளிக்கிறது. சென்னை மட்டுமின்றி அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது. இந்த கன மழையால் பல வீடுகள் தண்ணீர் ...
Comments Off on வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 1 கோடி நிதி வழங்கிய சித்தார்த்!