வெடித்துச் சிதறியது iPhone 6: ஆபத்து எதுவுமின்றி தப்பினார் உரிமையாளர்

வெடித்துச் சிதறியது iPhone 6: ஆபத்து எதுவுமின்றி தப்பினார் உரிமையாளர்

iphone_fire_001-615x463
தொழில்நுட்பம்
கடந்த காலங்களில் ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகளின் வெடிப்பு சம்பவம் அதிகமாக காணப்பட்டிருந்த போதிலும் அண்மைக் காலங்களில் குறைவடைந்திருந்தன. இதேவேளை அண்மைய வெடிப்புச் சம்பவமாக இந்தியாவின் குர்கான் பகுதியிலுள்ள கிஷான் யாதவ் என்பவருடைய iPhone 6 வெடித்துள்ளமை பதிவாகியுள்ளது. எனினும் இதன்போது ...
Comments Off on வெடித்துச் சிதறியது iPhone 6: ஆபத்து எதுவுமின்றி தப்பினார் உரிமையாளர்