வீட்டு வேலைக்கு வந்த இளம் பெண்களை கற்பழித்த மதபோதகர்

வீட்டு வேலைக்கு வந்த இளம் பெண்களை கற்பழித்த மதபோதகர்

வீட்டு வேலைக்கு வந்த இளம் பெண்களை கற்பழித்த மதபோதகர்
உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம், சஹரன்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மதபோதகர் ஒருவர் தனது வீட்டில் வேலை செய்வதற்காக ரூர்கி பகுதியில் இருந்து இரண்டு இளம் வயது சகோதரிகளை அழைத்து வந்தார். சமீபத்தில், ரூர்கியில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த இளைய ...
Comments Off on வீட்டு வேலைக்கு வந்த இளம் பெண்களை கற்பழித்த மதபோதகர்