வீட்டுக்குள் அத்துமீறி புகுந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த வாலிபனை பலவந்தப்படுத்தி கற்பழித்த பெண்ணுக்கு என்ன தண்டனை?

வீட்டுக்குள் அத்துமீறி புகுந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த வாலிபனை பலவந்தப்படுத்தி கற்பழித்த பெண்ணுக்கு என்ன தண்டனை?

56247483c4490b9c-9a2b-497f-bb35-9b2e810d0ae9_S_secvpf.gif
சமூக சீர்கேடு
அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள சியாட்டெல் நகரில் தனது வீட்டில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த ஒரு வாலிபரை அத்துமீறி அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்து கற்பழித்த பெண்ணுக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும்? என அமெரிக்க ஊடகங்கள் விவாத மேடை நடத்தி ...
Comments Off on வீட்டுக்குள் அத்துமீறி புகுந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த வாலிபனை பலவந்தப்படுத்தி கற்பழித்த பெண்ணுக்கு என்ன தண்டனை?