வீடகளில் கதவுகளே இல்லாமல் வாழும் அதிசய கிராமம்...!!!

வீடகளில் கதவுகளே இல்லாமல் வாழும் அதிசய கிராமம்…!!!

shani-temple_003
வினோதங்கள்
வீடுகளில் மரப்பொருட்களினாலும், இரும்பினால் ஆன கதவுகள் அமைத்து பாதுகாப்பாக வசிப்பதற்கு தான் நாம் பெரும்பாலும் விரும்புவோம். ஆனால் இங்கு ஒரு கிராமத்தினர் தங்கள் வீடுகளில் கதவுகளே இல்லாமல் வசித்து வருகின்றனர் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ? மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் ...
Comments Off on வீடகளில் கதவுகளே இல்லாமல் வாழும் அதிசய கிராமம்…!!!