விவாகரத்திற்கு வழிவகுக்கும் 9 பிரச்சனைகள்!!!

விவாகரத்திற்கு வழிவகுக்கும் 9 பிரச்சனைகள்!!!

1_53f61eaa8d83153f61eaa8d86e
பல்சுவை
மனைவி அல்லது கணவன் அமைவது இறைவன் கொடுத்த வரம். அது நன்றாக அமைவது அவரவர் தலையெழுத்தை பொறுத்து அமைகிறது. நாம் அனைவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் திருமணம் செய்து கொண்டாலும், அந்த பந்தத்துடன் சேர்ந்து பயணிக்கும் போது பல பிரச்சனைகளை ...
Comments Off on விவாகரத்திற்கு வழிவகுக்கும் 9 பிரச்சனைகள்!!!