விரைவில் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட் ஆடைகள்

விரைவில் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட் ஆடைகள்

project
தொழில்நுட்பம்
ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பமானது தற்போது அனைத்து விதமான துறைகளிலும் உட்புகுத்தப்பட்டு பிரபல்யமடைந்து வருகின்றது. இவ்வாறிருக்கையில் கூகுள் நிறுவனம் ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தினைக் கொண்ட ஆடைகளை வடிவமைக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது. Jacquard எனும் திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படவுள்ள இந்த ஆடைகளுக்கு சில்க், கொட்டன், ...
Comments Off on விரைவில் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட் ஆடைகள்