வியர்வை நாற்றத்தை ஒரே நாளில் நீக்கலாம்…

வியர்வை நாற்றத்தை ஒரே நாளில் நீக்கலாம்…

article_IMAGE-4-Why-does-sweat-smell715-165031-615x416
மருத்துவம்
பொதுவாக வியர்வை நாற்றம் என்பது எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஒன்றாகும். ஆனால் சிலருக்கு வியர்வை நாற்றம் என்பது பக்கத்தில் இருப்பவரை கூட அருகில் செல்ல முடியாமல் செய்துவிடும். சிலர் சோப்பு, வாசனை திரவியம் போன்ற பொருட்களை உடலெங்கும் பூசி ...
Comments Off on வியர்வை நாற்றத்தை ஒரே நாளில் நீக்கலாம்…