வியர்க்குருவை விரட்ட சூப்பரான 10 டிப்ஸ்

வியர்க்குருவை விரட்ட சூப்பரான 10 டிப்ஸ்

viyarkuru_002-615x284
மருத்துவம்
வியர்த்தல் என்பது ஆரோக்கியமான நிகழ்வே, ஆனால் அது அதிகப்படியான வியர்வையால் வியர்க்குரு போன்ற பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுகின்றோம். முதுகு, கழுத்து அல்லது தலை போன்ற பகுதிகளில் தோன்றும் வியர்க்குருக்கள் அரிப்பை உண்டாக்கும். வியர்க்குருவை தடுக்க சூப்பர் டிப்ஸ் 1. கோடை ...
Comments Off on வியர்க்குருவை விரட்ட சூப்பரான 10 டிப்ஸ்