விமானத்தில் முதல் வகுப்பில் பயணித்த நாய் இதுதான்

விமானத்தில் முதல் வகுப்பில் பயணித்த நாய் இதுதான்

big_dog_fly
வினோதங்கள்
அமெரிக்கன் விமான நிறுவனத்தில் நேற்று காலை பயணித்த ஒரு செல்லப்பிராணி, பயணிகள் விமான வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக முதல் வகுப்பில் பயணம் செய்த உலகின் அதிக எடைகொண்ட செல்லப்பிராணி நாய் என்று கருதப்படுகின்றது. இதுவரை விமான பயணம் செய்த பயணிகளிலேயே ...
Comments Off on விமானத்தில் முதல் வகுப்பில் பயணித்த நாய் இதுதான்