விமானத்தில் பரபரப்பு..!

விமானத்தில் பரபரப்பு..!

ஸ்ருதிஹாசனை பலாத்காரம் செய்யமுயன்ற ஆந்திர அமைச்சர், விமானத்தில் பரபரப்பு..!
ஸ்ருதிஹாசனைப் பற்றி அடிக்கடி ஏதாவது பரபரப்பான செய்திகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் போலிருக்கிறது. கடந்த வாரங்களில் தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் மோதிய சம்பவம் வழக்கு வரை சென்றது. தற்போது ஆந்திர அமைச்சர் ஒருவர் ஸ்ருதிஹாசனை அழ வைத்த சம்பவம் டோலிவுட்டில் ...
Comments Off on ஸ்ருதிஹாசனை பலாத்காரம் செய்யமுயன்ற ஆந்திர அமைச்சர், விமானத்தில் பரபரப்பு..!