விமானத்தின் மீது கழுகின் கொலை வெளித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த விமானி (வீடியோ)

விமானத்தின் மீது கழுகின் கொலை வெளித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த விமானி (வீடியோ)

28134331Untitled
சமூக சீர்கேடு
விமானத்தின் மீது கழுகின் கொலை வெளித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த விமானி (வீடியோ)     ...
Comments Off on விமானத்தின் மீது கழுகின் கொலை வெளித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த விமானி (வீடியோ)