விபத்துக்களை குறைத்து சிறப்பாக செயற்படும் தானியங்கி கார்கள்

விபத்துக்களை குறைத்து சிறப்பாக செயற்படும் தானியங்கி கார்கள்

automatic_car_002-615x255
தொழில்நுட்பம்
கூகுள் உட்பட மேலும் சில நிறுவனங்கள் தானியங்கி முறையில் இயங்கும் கார்களை வடிவமைத்துள்ளமை தெரிந்ததே. இக் கார்கள் தற்போது பல்வேறுபட்ட சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் வீதி விபத்துக்களை 90 சதவீதம் வரை தவிர்த்துக் ...
Comments Off on விபத்துக்களை குறைத்து சிறப்பாக செயற்படும் தானியங்கி கார்கள்