விந்தை திருடி குழந்தை பெற்றுவிட்டாள்: மாஜி காதலி மீது புகார்

விந்தை திருடி குழந்தை பெற்றுவிட்டாள்: மாஜி காதலி மீது புகார்

விந்தை திருடி குழந்தை பெற்றுவிட்டாள்: மாஜி காதலி மீது புகார்
லூசியானாவில் பெண் ஒருவர் தனது முன்னாள் காதலரின் உயிர் அணுவை திருடி கர்ப்பமாகி குழந்தை பெற்றுள்ளார். அமெரிக்காவின் லூசியானாவைச் சேர்ந்தவர் லேன் ஹார்டின். கடந்த 2002ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அவரும் அவருடைய அப்போதைய காதலி கேத்ரின் லெப்லான்கும் ...
Comments Off on விந்தை திருடி குழந்தை பெற்றுவிட்டாள்: மாஜி காதலி மீது புகார்