விந்தணு பரிசோதனைவிந்தணு பரிசோதனை

விந்தணு பரிசோதனைவிந்தணு பரிசோதனை

images-111
அந்தரங்கம்
பொதுவாக ஒருவருக்கு எப்போதும் ஒரே மாதிரியான விந்தணு உற்பத்தி இருப்பதில்லை. மன இறுக்கம் போன்ற பல் வேறு காரணங்களால் பல ஆண்களுக்கு விந்தணு உற் பத்தியாவதில் பாதிப்பு இரு க்கக்கூடும். குழந்தைப் பிறப்பு என்பது கணவன் – மனைவி ...
Comments Off on விந்தணு பரிசோதனை