விந்தணு உற்பத்தி அதிகரிக்க வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க

விந்தணு உற்பத்தி அதிகரிக்க வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க

download-161
அந்தரங்கம்
நமது அன்றாட உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் இருந்து கணினிமாயமான நமது வாழ்வியல் முறை வரைக்கும் பல காரணங்களால் ஆண்களுக்கு ஆண்மைக் குறைப்பாடு ஏற்படுகின்றது. சிலருக்கு மரபணுக் கோளாறுகள் காரணமாகவும், விந்தணு உற்பத்தியில் குறைப்பாடு ஏற்படலாம். ஆயினும் நமது விஞ்ஞானமயமான உலகில் ...
Comments Off on விந்தணு உற்பத்தி அதிகரிக்க வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க