விந்தணுவை அதிகரிக்க சூப்பர் டிப்ஸ்.

விந்தணுவை அதிகரிக்க சூப்பர் டிப்ஸ்.

sperm_1
அந்தரங்கம்
உணவு, பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றங்களால் பல ஆண்கள் விந்தணு குறை பாட்டால் குழந்தை பெற முடியாத வருத்தத்தில் உள்ளனர். உடலில் போதிய சத்துக்கள் இல்லையென்றால் கூட இனப்பெருக்க மண்டலம் சரியாக இயங்காமல் இருக்கும். அதிலும் முக்கியமாக வைட்டமின் குறைவினால் ...
Comments Off on விந்தணுவை அதிகரிக்க சூப்பர் டிப்ஸ்.