விந்தணுவையே மாற்றிய டாக்டர்!

விந்தணுவையே மாற்றிய டாக்டர்!

Image 14
வினோதங்கள்
செயற்கை கருவூட்டலுக்காக வந்த பெண்களுக்கு அவர்களது கணவர்களின் விந்தனுவுக்குப் பதில் வேறு சிலரின் விந்தனுவைத் தவறுதலாக செலுத்தி விட்டார் கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த டாக்டர். தான் செய்தது தவறு என்பதை தற்போது அவர் பகிரங்கமாக ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். கனடாவைச் ...
Comments Off on விந்தணுவையே மாற்றிய டாக்டர்!