விநாச காலம் விபரீத புத்தி!

விநாச காலம் விபரீத புத்தி!

vinasa 3
பல்சுவை
ஒரு பக்கம் சுவாதி, நந்தினி, வினுப்பிரியா கொலை மற்றும் தற்கொலை சம்பவங்கள் பீதியூட்டிக் கொண்டிருக்க மறுபக்கம் பெரிதாக கவனம் பெறாத இரண்டு சம்பவங்கள் மேலும் கவலை அளிக்கின்றன. ஒன்று கிரிக்கெட் பந்தை எடுத்துத் தராத காரணத்தால் 25 வயது ...
Comments Off on விநாச காலம் விபரீத புத்தி!