வித்தியாசமான காம மோகம் - தாய்ப்பால் கொடுத்து பாலியல் உறவு கொள்ளும் பெண்கள் Share

வித்தியாசமான காம மோகம் – தாய்ப்பால் கொடுத்து பாலியல் உறவு கொள்ளும் பெண்கள் Share

FatherhoodRole
சமூக சீர்கேடு
சீனாவில் தாய்ப்பால் பருக்கும் விபசார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வந்த குழுவொன்றை சேர்ந்தவர்களை அந்நாட்டு பொலிஸார் முற்றுகையிட்டு கைது செய்துள்ளனர். தாய்ப்பால் வழங்கும் நிலையிலுள்ள இளம் தாய்மார்களிடம் “வாடிக்கையாளர்களை” தாய்ப்பால் அருந்தச் செய்து அதற்காக பணம் வசூலிக்கும் நடவடிக்கையை இக்குழுவினர் ...
Comments Off on வித்தியாசமான காம மோகம் – தாய்ப்பால் கொடுத்து பாலியல் உறவு கொள்ளும் பெண்கள் Share