விண்ணில் பறந்து சென்ற ஒளி உமிழும் மர்ம பொருள் நாசா வெளியிட்டு உள்ள வீடியோ

விண்ணில் பறந்து சென்ற ஒளி உமிழும் மர்ம பொருள் நாசா வெளியிட்டு உள்ள வீடியோ

201507011050314063_Bright-Sky-Event-Over-Southeastern-United-Stated-June-29_SECVPF-300x240
வினோதங்கள்
விண்ணில் அமைக்கப்பட்ட சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில்தின் தென் கிழகு பகுதியில் உள்ள 5 நாசா கேமிரா ஒளி உமிழும் மர்ம பொருள் ஒன்று பளீச்சிட்ட இடத்தில் மேல்நோக்கி பறந்து செல்வதை வீட்டியோவாக எடுத்து உள்ளது. இந்த வீடியோ ...
Comments Off on விண்ணில் பறந்து சென்ற ஒளி உமிழும் மர்ம பொருள் நாசா வெளியிட்டு உள்ள வீடியோ