விண்ணிலிருந்து ஒரு நொடிக்கு 500 பாட்டில் மது!

விண்ணிலிருந்து ஒரு நொடிக்கு 500 பாட்டில் மது!

lovejoy-500x500
தொழில்நுட்பம்
தனது பெயருக்கு ஏற்றவகையில் ஒரு நொடிக்கு 500 பாட்டில் மதுவை வானில் லவ்ஜாய் வால்நட்சத்திரம் பொழிவதை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். பூமியில் மது தயாரிக்க பயன்படும் எத்தில் ஆல்கஹாலை லவ்ஜாய் வனில் பீய்ச்சி அடிப்பதாக பாரீஸ் வானிலை ஆய்வுக்கூடத்தை சேர்ந்த ...
Comments Off on விண்ணிலிருந்து ஒரு நொடிக்கு 500 பாட்டில் மது!