விஞ்ஞானி ஜன்ஸ்டீனை விட அறிவு திறனில் மிஞ்சிய சிறுமி

விஞ்ஞானி ஜன்ஸ்டீனை விட அறிவு திறனில் மிஞ்சிய சிறுமி

Nicole-Barrs-IQ-score-is-better-than-Albert-Einstein
வினோதங்கள்
மென்சர் என்ற அமைப்பு சமீபத்தில் அறிவுத்திறன் சோதனை நடத்தியது. பொது அறிவு, நினைவுத்திறன், கணித திறன், சிக்கலுக்கு தீர்வு காண்பது உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் அறிவுத் திறன் சோதிக்கப்பட்டது.அதில் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த நிகோல்பார் என்ற 12 வயது சிறுமி 162 ...
Comments Off on விஞ்ஞானி ஜன்ஸ்டீனை விட அறிவு திறனில் மிஞ்சிய சிறுமி