விஜய்யின் மனசு யாருக்கு வரும் - ஒரு பெண் விஜய் ரசிகையாய் மாறிய நிகழ்வு

விஜய்யின் மனசு யாருக்கு வரும் – ஒரு பெண் விஜய் ரசிகையாய் மாறிய நிகழ்வு

vijay_goodhuman003 (1)
ஹாட் கிசு கிசு
இளைய தளபதி விஜய்யை பற்றி பல விஷயங்கள் நாம் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம். மிக எளிமையானவர், நேர்மையானவர் என எல்லாரும் சொல்வார்கள். சமீபத்தில் சிந்தியா விஸ்வா என்ற ஒரு பெண் விஜய் சந்தித்த தருணத்தை, அனுபவத்தை தனது முகபுத்தகத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். ...
Comments Off on விஜய்யின் மனசு யாருக்கு வரும் – ஒரு பெண் விஜய் ரசிகையாய் மாறிய நிகழ்வு