விக்டோரியா ராணியின் உள்ளாடை 11 லட்சத்திற்கு ஏலம்

விக்டோரியா ராணியின் உள்ளாடை 11 லட்சத்திற்கு ஏலம்

queen-victoria
வினோதங்கள்
மறைந்த இங்கிலாந்து ராணி விக்டோரியா ரெஜினாவின் 125 ஆண்டுகள் பழமையான உள்ளாடை 11 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது. இங்கிலாந்து மற்றும் ஐயர்லாந்தின் ராணியாக இருந்தவர் விக்டோரியா ரெஜினா.அப்போது அவர் பயன்படுத்திய உள்ளாடைகள் ஏலத்தில் விடப்படுவதாக இங்கிலாந்தின் பிரபல ...
Comments Off on விக்டோரியா ராணியின் உள்ளாடை 11 லட்சத்திற்கு ஏலம்