வாவ்... நம்ம ‘ஓவர் ஆக்டிங்’ ஜோதிகாவா இது!

வாவ்… நம்ம ‘ஓவர் ஆக்டிங்’ ஜோதிகாவா இது!

வாவ்… நம்ம ‘ஓவர் ஆக்டிங்’ ஜோதிகாவா இது!
சென்னை : ஜோதிகா என்றாலே குறும்புத்தனமான நடிப்பு என்பது தான் இதுவரை நமக்குத் தெரிந்த முகம். ஆனால், அதையும் தாண்டி ஜோதிகா எவ்வளவு பக்குவமானவர் என்பதை வெளிக்காட்டுவதாக இருந்தது அவர் பங்கேற்ற காபி வித் டிடி நிகழ்ச்சி. திருமணத்திற்குப் ...
Comments Off on வாவ்… நம்ம ‘ஓவர் ஆக்டிங்’ ஜோதிகாவா இது!