வாய் நாற்றம் – காரணிகளும்

வாய் நாற்றம் – காரணிகளும்

download-61-615x445
மருத்துவம்
சிலர் வாய் திறந்தால் பக்கத்தில் இருக்கவே முடியாதபடி வாய் நாறும். ஆனால் அவர்களோ சாதாரணமாக உரையாடுவார்கள். காரணம் அந்த துர்நாற்றமானது அவர்களுக்குத் தெரிவதில்லை. எதிரில் இருப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் அந்த துர்நாற்றம் உணர முடியும். இந்த துர்நாற்றம் காரணமாக கணவன் ...
Comments Off on வாய் நாற்றம் – காரணிகளும், சிகிச்சைகளும்