வானூர்தியில் பறந்து பேயை விரட்டிய பாதிரியார்! இத்தாலியில் சம்பவம்

வானூர்தியில் பறந்து பேயை விரட்டிய பாதிரியார்! இத்தாலியில் சம்பவம்

itali-news
வினோதங்கள்
இத்தாலியில் வானூர்தில் பறந்து பாதிரியர் ஒருவர் பேயை விரட்டிய சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது. இத்தாலியில் நேப்பின்ஸ் அருகே கேஸ்டெலாமேர் டி ஸ்டாபியா என்ற நகரம் உள்ளது. அங்குள்ள பல கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. புனித தன்மை பாழடிக்கப்பட்டது. இவை அனைத்தும் ...
Comments Off on வானூர்தியில் பறந்து பேயை விரட்டிய பாதிரியார்! இத்தாலியில் சம்பவம்