வானில் திடீரென தோன்றிய கருப்பு வளையம்: அதிர்ச்சியில் உறைந்த மக்கள் (வீடியோ இணைப்பு)

வானில் திடீரென தோன்றிய கருப்பு வளையம்: அதிர்ச்சியில் உறைந்த மக்கள் (வீடியோ இணைப்பு)

kazkhzthan_blackcircle_002-615x460
வினோதங்கள்
வானில் தென்பட்ட கருப்பு வளையத்தால் கஜகஸ்தான் மக்கள் பீதியில் உறைந்துள்ளனர். கஜகஸ்தான் தலைநகர் அஸ்தானாவிலிருந்து 40 மைல் தொலைவில் சார்டாண்டி கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்துக்கு மேலே வானில் கருப்பு வளையம் ஒன்று தென்பட்டுள்ளது. இந்த கருப்பு வளையம் ...
Comments Off on வானில் திடீரென தோன்றிய கருப்பு வளையம்: அதிர்ச்சியில் உறைந்த மக்கள்

kazkhzthan_blackcircle_002-615x460
வினோதங்கள்
வானில் தென்பட்ட கருப்பு வளையத்தால் கஜகஸ்தான் மக்கள் பீதியில் உறைந்துள்ளனர். கஜகஸ்தான் தலைநகர் அஸ்தானாவிலிருந்து 40 மைல் தொலைவில் சார்டாண்டி கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்துக்கு மேலே வானில் கருப்பு வளையம் ஒன்று தென்பட்டுள்ளது. இந்த கருப்பு வளையம் ...
Comments Off on வானில் திடீரென தோன்றிய கருப்பு வளையம்: அதிர்ச்சியில் உறைந்த மக்கள் (வீடியோ இணைப்பு)